Venona

Būvniecība

Termoaudits (termogrāfija) savrupmājām un daudzdzīvokļu mājām, biroju un ražošanas ēkām
Iespēja noteikt sienu un citu norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidīgākās vietas
un sākt domāt par to sakārtošanu.
Termoaudits (termogrāfija) pirms remonta
Iespēja precizēt remontdarbu apjomu, atklāt obligāti siltināmās vietas,
celtnieku vai iepriekšējo remontētāju kļūdas un neizdarības.
Termoaudits (termogrāfija) pēc remonta
Iespēja novērtēt remontētāju paveiktu un atbilstoši koriģēt darbu apmaksu
un/vai pieprasīt likvidēt pieļautās kļūdas.
Termoaudits (termogrāfija) pirms ēkas iegādes
Iespēja nepirkt "kaķi maisā" un pareizāk noteikt objekta vērtību.
 

Ražošana

Termogrāfija (termoaudits) mašīnām un mehānismiem
Iespēja kontrolēt iekārtu nodilumu, eļļošanas problēmas un savlaicīgi konstatēt problemātiskās vietas.
Termogrāfija (termoaudits) gultņiem un buksēm
Iespēja savlaicīgi diagnosticēt eļļošanas problēmas, pārslodzi un palielinātu nodilumu.
Termogrāfija (termoaudits) apkures iekārtām un saldētavām
Siltuma un aukstuma izolācijas neviendabīgums, lokālās pārkaršanas,
ar aci neredzamas siltuma noplūdes un ieplūdes vietas.
Termogrāfija (termoaudits) elektroiekārtām
Slikti kontakti, nevienmērīga slodze, nepietiekoši vadu un kabeļu šķērsgriezumi.
Termogrāfija (termoaudits) ražošanas iekārtām
Nevienmērīga produkta padeve, nevienmērīga produkta uzsildīšana, nevienmērīga produktu sajaukšana.
2012-2018 © Daumants