Venona

Dzīvojamo ēku termogrāfija

Individuālo un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku termogrāfija tiek veikta gan no iekšpuses, gan ārpuses. No iekšpuses labi redzamas norobežojošo konstrukciju neblīvās vietas, logu un durvju montāžas kvalitāte, koka karkasa sienu pildījuma kvalitāte un augšstāva pārseguma siltinājuma vienmērīgums. No ārpuses labi redzama sienu siltinājuma slāņa montāžas kvalitāte un logu un durvju aiļu siltinājuma kvalitāte.

Ražošanas ēku termogrāfija

Ražošanas ēku termogrāfija tiek veikta gan no iekšpuses, gan ārpuses. No iekšpuses labi redzamas norobežojošo konstrukciju neblīvās vietas un logu un durvju montāžas kvalitāte. No ārpuses labi redzama sienu siltinājuma slāņa montāžas kvalitāte un logu un durvju aiļu siltinājuma kvalitāte.

Ražošanas procesu termogrāfija

Ražošanas procesa termogrāfija ļauj noteikt paaugstinātu siltuma zudumu vietas, vietas ar bojātu vai nepietiekamu izolāciju, pastiprināti silstošas ierīces un mehānismus, vietas ar paaugstinātu berzi u.c. Ar termogrāfijas palīdzību iespējams noteikt arī dažādu tverņu piepildījuma līmeni, materiālu uzsilšanas vienmērību, kā arī novērot dažādu vielu sajaukšanās procesu.

Elektroiekārtu un elektroinstalāciju termogrāfija

Elektroiekārtu un elektroinstalāciju termogrāfija ļauj novērtēt dažādu iekārtu noslogojumu, slodzes sadalījuma pa fāzēm vienmērību, kā arī vadu un kabeļu šķērsgriezumu atbilstību slodzei. Ļoti plaši termogrāfija tiek pielietota, lai noteiktu vadu un kabeļu pievienojumu kvalitāti, kā arī kopņu savienojumu kvalitāti.

2012-2018 © Daumants