Venona

SIA "Venona" speciālists energoefektivitātes jomā – Daumants Geršmanis augstāko izglītību un inženiera diplomu specialitātē "Siltumenerģētisko procesu automatizācija" ieguvis Rīgas Politehniskā institūta Elektroenerģētikas fakultātē.

2008.gadā tālmācībā apguvis FLIR termogrāfijas pamatkursu.

2009.gadā apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu "Ēku energoaudits" 320 stundu apjomā un ieguvis Energoauditora sertifikātu.

2010.gadā apguvis kursu "Ievads pasīvo un zema energopatēriņa ēku enerģijas bilances aprēķina programmas PHPP2007 lietošanā".

2012-2018 © Daumants