Venona

Ēkas energosertifikācija* — process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu vai nosaka projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu.

*Skat. Ēku energoefektivitātes likumu, kas stājās spēkā 09.01.2013.

2012-2018 © Daumants