Venona

Energoaudits — darbības, kuras tiek veiktas, lai iegūtu informāciju par enerģijas patēriņa struktūru ēkās vai ēku grupās, rūpnieciskajos procesos vai iekārtās, kā arī noteiktu un novērtētu ekonomiski pamatotas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuru rezultāti tiek apkopoti ziņojumā. (Skat. 28.01.2010. pieņemto "Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumu")

Ēkas energoaudita laikā energoauditors veic detalizētu ēkas norobežojošo konstrukciju apsekošanu, noskaidrojot to izmērus, uzbūvi un lietotos materiālus.
Lai savāktu nepieciešamo informāciju par telpu klimatu un apkures sistēmas darbu, energoauditors veic gan instrumentālus vides mērījumus, gan aptaujā iedzīvotājus un ēkas apsaimniekotāju. Bez tam, energoauditors ievāc arī nepieciešamos datus par enerģijas patēriņu ēkā.

Izmantojot iegūto informāciju, energoauditors veic ēkas energoefektivitātes aprēķinu un gala rezultātā iegūst ēkas īpatnējo enerģijas patēriņu (kWh/m²). Tas ļauj salīdzināt dažādu ēku energopatēriņu – gan vienas sērijas, gan atšķirīgu.

Energoaudita aprēķinu procesā energoauditors noskaidro arī ēkas energopatēriņa samazināšanas iespējas un sniedz savas rekomendācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2012-2018 © Daumants