Venona

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoaudita atskaites formu un saturu šobrīd nosaka spēkā esošie LR Ministru kabineta noteikumi Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu"", kuri stājās spēkā 20.04.2011. Jaunākie grozījumi šiem noteikumiem veikti ar MK noteikumiem Nr.282, 28.05.2013.

Aprēķinu metodiku nosaka MK noteikumi Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode", kuri stājās spēkā 11.07.2013.

Veicot energoauditu, jāņem vērā arī virkne citu LR Ministru kabineta izdotu normatīvo dokumentu.

  • MKN Nr.534 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
  • MKN Nr.1620 "Noteikumi par ēku klasifikāciju"
  • LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
  • LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
  • LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
  • LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
  • u.c.
2012-2018 © Daumants